Program Download
 
** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **
 

   Anasayfa

   Programlar Download

   Lisanslı Prog. İndir

   Akademik Yayınlar

   Bilimsel Linkler

   Geoteknik Standartlar

   Yapı Denetim

   Deneyler

   Yapı Makineleri

   İnşaat Müh. Sözlük

   Yetkin Mühendislik

   İş Güvenliği

   İnşaat Müh. Videoları

   AKUT

   TMMOB

   İMO

   YOUTUBE

   YÖK

   ÖSYM

   Türkiye hazır Beton Bir.

   Çelik Yapılar

   Düzce Üniversitesi

   Pamukkale Üniversitesi

   İletişim

   Denizli Bangosu (Azman)

PROGRAMLAR

2011 Bayındırlık Birim Fiyatları

1- Programlar 1

Not: Geliştirdiğimiz ve geliştirmekte olduğumuz Programların (4-5-6-7-8) resimli tanıtımları en kısa zaman da eklenecektir.

1)Geoteknik Rapor programı (Resimli Tanıtım ve Açıklama Aşağıda Bulunmaktadır)
2)Ahşap iksa tasarımı programı (Resimli Tanıtım Aşağıda Bulunmaktadır)
3)Derin kazı iksa (ankrajlı-ankrajsız) hesap programı (Resimli Tanıtım Aşağıda Bulunmaktadır)
4)İstinat yapıları hesap programı
5)Jetgrout hesap programı
6)Toprakarme hesap Programı
7)Sıvılaşma hesap Programı
8)Henüz geliştirmekte olduğumuz daha birçok program


Burak YEŞİL

Öğretim Görevlisi
İnşaat Yük. Müh.

e-mail: burakyesil@duzce.edu.tr    &    burakyesil06@hotmail.com
web: http://www.duzce.edu.tr/~burakyesil   &   http://geoteknik.scienceontheweb.net/

Geoteknik hesap programı;

1. Yazılım proje tanıtım sayfası ile başlamakta ve temel tipi seçimi yapılarak kullanıcı zemin emniyet gerilmesi hesabına yönlendirmesi

2. Zemin emniyet gerilmesinin yer altı suyu dikkate alınarak Terzaghi formülü ve SPT verilerinden Meyerhof yöntemi ile hesaplanması

3. Gerilme Analizi

4. Oturma Analizi (ani oturma ve konsolidayon oturması)

4.1. Konsolidasyon deneyi sonuçları yardımıyla oturma hesabı

4.2. Sıkışma indisi ve sıkışma indisiyle oturma hesabı

4.3. Amprik yöntemlerden (korelasyonlardan) yararlanarak oturma hesabı

4.4. SPT verilerinden yararlanarak oturma hesabı

5.Yatak katsayısının 4 farklı yöntemle tespiti

6. Sıvılaşma analizinin 4 farklı yöntemle kontrolü

7. Zemin verilerinin şişme – büzülme açısından değerlendirilmesi

8. Afet yönetmeliğine göre zemin sınıfının seçilmesi

9. Zeminle ilgili verilerin ve sonuçların tablo halinde sunulması

gibi hesapları içermektedir.

2- Programlar 2

Not: Tüm programların, kendi sitelerinde daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Plaxis: http://www.plaxis.nl/ (Videoları ve Setupları Eklenecektir)

Geo-slope: http://www.geo-slope.com/ (Videoları ve Setupları Eklenecektir)

Sta 4 Cad: http://www.sta.com.tr/ (Videoları ve Setupları Eklenecektir)

Sap2000: http://www.csiberkeley.com/sap2000 (Videoları ve Setupları Eklenecektir)

Ansys: http://www.ansys.com/ (Videoları ve Setupları Eklenecektir)

Diğer;

http://www.isd.uni-hannover.de/62.html (Videoları ve Setupları Eklenecektir)

http://www.pmwin.net/asmwin6.htm (Videoları ve Setupları Eklenecektir)

http://www.ggu-software.com/software/geotechnical_software.html (Videoları Aşağıdadır. Setupları Eklenecektir.)

Unable to display content. Adobe Flash is required.   Unable to display content. Adobe Flash is required.

Unable to display content. Adobe Flash is required.   Unable to display content. Adobe Flash is required.

  Unable to display content. Adobe Flash is required.

Unable to display content. Adobe Flash is required.   Unable to display content. Adobe Flash is required.